berlin

UPITNE ČESTICE: LI, ZAR , DA

Posted on : 17-05-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

pencil_400x400Čestice su nepromjenjive vrste riječi (uz već poznate priloge, prijedloge, veznike i uzvike). Njima se izražava stav govornika prema sadržaju iskaza. Dijele se na nesamostalne i samostalne čestice.

Među nesamostalne čestice spadaju upitne čestice li, zar i da.

Čestica li je enklitika* i uglavnom dolazi iza nekog glagolskog oblika i osnovno je gramatičko sredstvo upitnih rečenica.

TEČE LI KROZ RIJEKU RIJEKA

Posted on : 09-05-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

/ Nekada velikim, nekada malim slovom – 3. dio /

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

Hrvatski_pravopisJoš danas zadržat ću se na primjeni malog i velikog slova u riječima koje imaju jednak glasovni / slovni sastav, ali se njihovo značenje razlikuje  obzirom na to je li riječ napisana velikim ili malim početnim slovom. Započet ću pitanjem:

Teče li kroz Rijeku rijeka?“

Iako su obje riječi sastavljene od istih slova, one nemaju jednako značenje. Riječ Rijeka imenuje grad na Kvarneru, dok

SUNCE, ZEMLJA, MJESEC

Posted on : 02-05-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

/Nekada velikim, nekada malim slovom – 2. dio/

piše: Marija Kukić, lektorica  Hrvatskoga glasa Berlin

hqdefaultVrlo često nađemo se u dvojbi kako pisati  imena planeta, zvijezda, zviježđa,  zvjezdanih sustava, nebeskih tijela… Velikim ili malim slovom? Ako se naziv sastoji od samo jedne riječi, pišemo ga velikim početnim slovom: Mars, Jupiter, Venera , Sjevernjača, Danica…

Ako se naziv sastoji od dviju ili više riječi, pišemo samo prvu riječ velikim početnim slovom, a ostale riječi malim slovima:

NEKADA VELIKIM, NEKADA MALIM SLOVOM

Posted on : 24-04-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

Hrvatski_pravopisU hrvatskom standardnom jeziku postoji niz riječi koje imaju isti glasovni / slovni sastav, a ipak nemaju jednako značenje. Njihovo značenje ovisi o tome je li riječ napisana malim ili velikim početnim slovom.

Prijateljici Đurđici omiljeni je cvijet đurđica.

Prvim jagodama  raduje se djevojčica Jagoda.

Pred  Jasminovom kućom raste grm jasmina.

USKRSNI ILI USKRŠNJI

Posted on : 10-04-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lekorica Hrvatskoga glasa Berlin

timthumbImenica Uskrs piše se velikim početnim slovom (o čemu sam već pisala).

Kako glasi posvojni pridjev nastao od ove imenice? Uskrsni ili uskršnji?

Oba pridjeva nastala su od imenice Uskrs i pišu se malim početnim slovom. Pridjev uskrsni nastao je dodavanjem sufiksa  -ni i češće se koristi, dok je uskršnji nastao dodavanjem sufiksa

PISANJE NASLOVA KNJIGA, ČASOPISA, UMJETNIČKIH DJELA…

Posted on : 03-04-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

pismo (1)Danas ćemo se prisjetiti kako pravilno pisati  neke naslove kao što su: naslovi knjiga, brošura, časopisa, podnaslova…

Tu spadaju i naslovi umjetničkih djela: filmova, kazališnih komada, glazbenih, likovnih i ostalih umjetničkih djela.

Ako se naslov sastoji od jedne riječi, tada se piše velikim početnim slovom: Vijenac (časopis), Skrupule (roman), Branka (pripovijest), Autoportret (likovno djelo), Aida  (opera), Maršal (film)…

PAR ILI NEKOLIKO

Posted on : 28-03-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

Hrvatski_jezik2Nekidan sam na 1. programu Hrvatskog radija slušala kratku edukativnu emisiju Jezičnih savjeta. Tema je bila  pravilna uporaba riječi par i nekoliko prof. sc. Marka Alerića s Filozofskog fakulteta.

Pozorno sam slušala jer i naši suradnici na HGB vrlo često čine pogreške što sam uočila lektorirajući  neke njihove tekstove.

U hrvatskom standardnom jeziku riječ par označava ono što

FRAZEMI

Posted on : 21-03-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

frazemi_u_hrvatskom_jeziku_news_picŠto je frazem?

Frazem je ustaljena sveza koja se ostvaruje kao cjelina i ima vlastito značenje.

Obilježja frazema  su:  sastoje se od najmanje dviju punoznačnih riječi, veza između članova ne može se mijenjati, riječi u frazemu uvijek dolaze u istom poretku, barem jedna punoznačnica gubi svoje leksičko značenje, uklapaju se u

UPRAVNI GOVOR

Posted on : 13-03-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

(3. DIO)

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

jezičniU trećem i posljednjem dijelu podsjetit ćemo se kako pišemo upravni govor kada se on sastoji od više dijelova, odnosno kada se nalazi ispred, iza ili između rečenice objašnjenja, te kako ćemo ga pisati ako se sastoji od više rečenica.

Zapamtili smo da se upravni govor uvijek piše s navodnicima („…“) pa ćemo to pravilo primijeniti  u pisanju upravnoga govora u gore spomenutim situacijama.

UPRAVNI GOVOR

Posted on : 07-03-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

(2. DIO)

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

Hrvatski_pravopis-296x164Prošli puta pisala sam o pisanju upravnog govora u situaciji kada se upravni govor nalazi bez rečenice objašnjenja i kada se rečenica objašnjenja nalazi ispred upravnoga govora. Danas ćemo se prisjetiti kako pravilno pisati kada se upravni govor nalazi na početku, a rečenica objašnjenja iza nje.

Ako prije pišemo upravni govor, a potom rečenicu koja ga objašnjava, tada vrijedi:

UPRAVNI GOVOR

Posted on : 27-02-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

jezicniU prethodnim Jezičnim savjetima najavila sam da ću pisati o upravnom govoru jer se u njegovom pisanju vrlo često griješi.

Što je upravni govor? To je doslovno navođenje nečijih riječi ili teksta upravo onako kako ih je netko izgovorio ili napisao.

U navođenju pisanog teksta u načelu se ne smije ništa mijenjati, nego navodimo onako kako piše u izvorniku s pravopisnim i tiskarskim greškama.

NAVODNICI

Posted on : 21-02-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

jezini-savjeti-sve-vrste-rijei-1-728Što su navodnici? Čemu služe? Kada i kako ih primjenjujemo? Pokušat ću barem djelomično odgovoriti na ova pitanja.

Navodnici su dvostruki pravopisni znakovi koji se pojavljuju u paru. Imaju dva oblika;“ i  >><<. Sastoje se od početnih i završnih navodnika. Hrvatski se navodnici („ “) koriste tako da početni stavljamo ispod razine teksta, u razini zareza, a završni u razini izostavnika (‚), iznad razine teksta.

HIDRONIMI I NJIHOVO PISANJE

Posted on : 13-02-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

Mali jezični savjeti

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

imagesŠto su to hidronimi? Tu spadaju imena oceana, mora, jezera, rijeka,potoka, potočića, močvara, bara, zaljeva, tjesnaca, slapova… odnosno svih manjih ili većih vodenih  površina. Često se griješi upravo u njihovom pravilnom pisanju.

U imenima voda vrijedi pravilo: prva riječ piše se velikim slovom, ostale malim početnim slovom, osim ako se u nazivu ne nalazi vlastito ime.

KOMPARACIJA ILI STUPNJEVANJE PRIDJEVA

Posted on : 07-02-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

a bitiPridjevi su promjenjiva vrsta riječi, pridjevaju se imenicama, odnosno opisuju imenice. Mijenjaju se baš kao i imenice prema rodu, broju i padežu.

crni kaput – m.r. jednina,  nominativ

veseloj djeci – sr. r. množina, dativ

drvena klupo – ž. r. jednina, vokativ

PISANJE BROJEVA RIJEČIMA

Posted on : 01-02-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

MALI JEZIČNI SAVJETI

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

jezini-savjeti-sve-vrste-rijei-1-728U prošlim Savjetima spomenula sam da se brojevi mogu pisati brojkama i brojevnim riječima. U pisanju brojeva riječima vrlo često se griješi, bez obzira je li riječ o jednočlanim ili višečlanim brojevima. Najčešće se griješi u pisanju broja 4. Pišu: ćetiri, četr, četir… a pravilno je – četiri.

Također se vrlo često griješi u pisanju dvoznamenkastih brojeva između 10 i 20. Nije jedanest, jedanajst, nego jedanaest, nije dvanest, dvanajst, nego dvanaest… Slijede: trinaest, četrnaest, petnaest, šesnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest.