berlin

ADVENT I SVETI NIKOLA

Posted on : 06-12-2019 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

Iz naüe arhive/ objavljeno 05.12.2016.

Mali jezični savjeti

tekst: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

Hrvatski_pravopis-296x164Vrijeme je adventa ili došašća. To je vrijeme kada se pripremamo za  dolazak Kristov.

Riječ advent ili došašće (lat.adventus = dolazak) piše se malim slovom jer to nije naziv blagdana nego razdoblje u liturgijskoj godini četiri nedjelje prije  Božića, kao što je i korizma razdoblje u liturgijskoj godini četrdeset dana prije Uskrsa, ili kao što su četiri godišnja doba razdoblja u kalendarskoj godini.

GLASOVI KOJI SE ČESTO POTUKU

Posted on : 07-10-2019 | By : admin | In : 12 JEZIK RODA MOGA

0

Iz naše arhive/ objavljeno 02.03.2017.

piše: Marija Juračić
c_ili_c
Zamolio me prijatelj, koji s glasovima č/ć nikada nije bio na ti, da napišem nešto o njima.

Čakavcima nije nikakav problem razlikovati glasove č, ć. Upijaju ih sluhom od rođenja i oni postaju dio melodije njihovog osobnog izražavanja.

Sa štokavcima i kajkavcima stvar stoji drugačije. Kajkavci tog glasa nemaju pa njihov dijalekt poznaje samo glas č. Štokavci,

PRAZNICI I SPOMENDANI

Posted on : 25-06-2019 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

2

Iz naše arhive/ objavljeno 13.12.2016.

tekst: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

jezini-savjeti-sve-vrste-rijei-1-728U prošlim Jezičnim savjetima bilo je riječi o pisanju naziva blagdana, a danas ću se osvrnuti na pravilno pisanje naziva praznika i spomendana.

U njihovom pisanju vrijedi isto pravilo kao u pisanju naziva blagdana. Prva riječ piše se velikim, a ostale riječi pišu se malim početnim slovom, osim ako se u nazivu ne nalazi vlastito ime.

NO, MEĐUTIM I DRUGI PLEONAZMI

Posted on : 21-05-2019 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

Iz naše arhive/ objavljeno 23.10.2017.

tekst: Marija Kukić

pop5U svakodnevnom pismu i govoru mnogo puta čujemo kako govornici vrlo često koriste pleonazme. Što su zapravo pleonazmi? To je suvišno ponavljanje riječi i izraza u kojima je jedan dio suvišan jer je njegovo značenje već uključeno u značenje druge riječi.

Evo nekoliko primjera:

– mala kućica/ ovdje je riječ mala suvišna jer je imenica kućica

KADA SLJEDEĆI, A KADA SLIJEDEĆI

Posted on : 14-01-2019 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

Iz naše arhive/ objavljeno 19.07.2017.

tekst : Marija Kukić, lektorica Hrvatakoga glasa Berlin

jezičniRiječi: sljedeći i slijedeći, slične su po obliku, ali su različite po značenju. Obje inačice su ispravne, bitno je samo što njima želimo izreći.

Riječ sljedeći je pridjev i dolazi uz imenicu. Sklonjiv je, a znači onoga/onu/ ono/ koji dolazi iza nekoga ili nečega.

Npr: sljedeća stranica, sljedeći put, sljedeći korak, sljedeći sat, sljedeće upute…

Svi Sveti ili Svi sveti

Posted on : 01-11-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

Iz naše arhive/ objavljeno 01.11.2012.

Časopis Jezik

screenshot_2017-08-15-11-41-34-1Imena vjerskih blagdana pišu se velikim počenim slovom: Božić, Uskrs, Tijelovo, Duhovo.
Ako se ime blagadana sastoji od dviju ili više riječi (ako je dvočlano ili višečlano), osim prve riječi velikim se početnim slovom piše još i ona riječ koja je vlastito ime: Sveta tri kralja, ali: Sveti Nikola.
U imenu Svi sveti samo se prva riječ piše velikim početnim slovom jer druga riječ nije vlastito ime. Zbog toga je pravilno Svi sveti, a ne Svi Sveti. Ime se mijenja po padežima ovako: Svi sveti, Svih svetih, Svim svetima, Sve svete …

Savjet napisala: Sanda Ham

S ILI SA

Posted on : 01-06-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskog glasa Berlin

jezicniS
je prijedlog, nepromjenjiva vrsta riječi. Vrlo često griješi se u njegovoj primjeni. Naime, nekada se umjesto  prijedloga S koristi njegova nešto duža verzija – SA. Koji je oblik pravilan? Kada koristimo S, kada SA?
.
Ako se S nalazi ispred riječi koje počinju  glasovima -s, -š,- z,- ž (iako neki jezikoslovci predlažu  još neke glasove), i težim glasovnim skupinama kao što su -ks, -ps, -pš, dodajemo navezak -a i nastaje inačica SA.  To pomaže lakšem izgovoru.

KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI

Posted on : 21-03-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

savjetiNađe se svakodnevno  s nama, na našem stolu. Može biti; crni, bijeli, polublijeli. okrugli. duguljasti, sa sjemenkama ili bez njih, rezani ili u komadu.
Naravno, riječ je o kruhu.

On nas posvuda prati, putuje s nama
U našoj torbi, bdije na našem stolu
U samoći stražari, uvijek budan i tih…
(Nikola Miličević – Kruh)

U KATARU ILI U KATRU – NEPOSTOJANO A

Posted on : 26-02-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin
.
shutterstock_116145988Nepostojano a je glasovna promjena u kojoj se samoglasnik a javlja u samo nekim oblicima, a osnovna svrha je olakšavanje izgovora u nekom padežu, ili u nekoj posuđenoj riječi.


Nepostojano a često se javlja u nominativu množine nekih imenica muškog roda:

Borac-borci-boraca
Momak-momci -momaka
Lovac-lovci- lovaca…

 Ime Katar je posuđenica (prema Qatar) i nema potrebe da izbacujemo  a. U imenici Katar ne postoji nepostojano a.
.

OPERATOR, OPERATER

Posted on : 23-02-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

savjetiRiječi operater i operator razlikuju se samo u jednom slovu/ glasu e, o, ali imaju posve različita značenja. Operater je osoba koja radi za operatora. Operator predstavlja sustav upravljanja podacima i predstavlja središnju bazu podataka.

Da bude jasnije: Operator je davatelj telefonskih usluga (fiksnih i mobilnih), davatelj struje potrošačima, dok je operater osoba zaposlena kod operatora i s kojom korisnik usluge komunicira u slučaju potrebe.

PADAJU LI PADALINE ILI PADAVINE

Posted on : 19-02-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

savjetiDanas ću malo „odlutati“ u svijet meteorologije.

Često čujemo: Bit će oborine na istoku zemlje i na južnom Jadranu…

Što su oborine?

To su svi oblici vodenih para koji padaju na Zemlju ili se nakupljaju pri tlu (rosa, mraz, inje). Na tlo padaju kiša snijeg, susnježica,

SASTAVLJENO I RASTAVLJENO PISANJE VIŠERJEČNICA

Posted on : 13-02-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

images (3)Višerječnice se mogu pisati kao jedna riječ (sastavljeno) i kao dvije ili više riječi (rastavljeno). Najčešće se griješi u pisanju i izgovoru priloga i zamjenice. Popratit ću to s nekoliko primjera:

Čijugod (nečiju)                                            Čiju god (bilo čiju)

Uzmi čijugod loptu!        Veseli se, čiju god pohvalu dobije

PISANJE NAZIVA ŽUPANIJA

Posted on : 17-01-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lekorica Hrvatskoga glasa Berlin

800px-Croatian_countiesRepublika Hrvatska administrativno je podijeljena na županije. Svaka županija dijeli se na manje samoupravne jedinice, gradove i općine. Gradova u Republici Hrvatskoj ima 127, a općina 428. Županija ima 20, a kao posebna samoupravna jedinica je Grad Zagreb.

Nekada se riječ županija nalazila na početku naziva  tako da sam živjela u Županiji požeško-slavonskoj. Danas nisam promijenila mjesto življenja i kažem da živim u Požeško-slavonskoj županiji.

PRILOZI: CIRKA I OKO

Posted on : 08-01-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa

downloadRiječi cirka i oko su prilozi. Zašto sam odlučila pisati o njima?

Upravo stoga što se vrlo često griješi u njihovoj primjeni.

One su najčešći hrvatski pleonizmi o čemu sam već pisala u jednim od Jezičnih savjeta.

Riječ pleonizam dolazi od latinske riječi pleonismos što znači preobilje, nepotrebno gomilanje istoznačnih morfema.

PISANJE INICIJALA

Posted on : 26-12-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

1

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin
images (1)Inicijali su početna slova imena i prezimena neke osobe. U tisku i slogu likovno je istaknuto (bojom ili oblikom) slovo koje ukazuje na početak novog ulomka teksta.
Imena ljudi krate se tako da se iza prvog slova ili dvoslova piše točka.
M. Gubec, A. B. Šimić, H. Ch. Andersen

Inicijali naše glavne urednice Sonje Breljak pisali bi se kao S. B.  S velikim slovom S, točkom, bjelinom velikim slovom B , točkom i  bjelinom. Ako bismo napisali samo SB, netko bi mogao pomisliti da se radi o registarskoj oznaci Slavonskog Broda.