berlin

JEDEMO LI KRUMPIR ILI KROMPIR

Posted on : 18-09-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

702223_profimedia0105243645_ls-sKrumpir, jedina biljka koja je prvi put uzgojena i u svemiru, vuče svoje korijene iz Južne Amerike, odakle se dalje širila svijetom.

U Hrvatsku je donijeta za vrijeme Marije Terezije, a korijen riječi je njemačkog podrijetla. Doseljenici iz različitih njemačkih pokrajina donijeli su i svoja imena.

Ima više od tisuću vrsta krumpira i četvrta je najviše uzgajana kultura. Najprodavanija zakuska na svijetu, čips,  je od krumpira.

OD DRVETA DRVO

Posted on : 11-09-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

drvoLjepota i bogatstvo jezika je upravo u tome što se neke riječi razlikuje samo u nijansama. Takav slučaj je i s imenicom drvo.

Imenica drvo ima dvije sklonidbe; jednu prema osnovi drv- (drva, drvu, drvom…), a druga, nešto novija prema proširenoj osnovi drvet- (drveta, drvetu, drvetom…)

Oblici prema kraćoj osnovi označuju („mrtvo“) drvo kao materijal, građu, ogrjev i sl.

PISANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA I GRADSKIH ČETVRTI

Posted on : 05-09-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

5

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

downloadU ovo naše čudnovato doba postala je moda mijenjati nazive ulicama, trgovima … i svemu što, prema mišljenju ’stručnjaka‘ koji sve znaju, ne odgovara nekima iz vlasti. Tako se prelijepi zagrebački trg nazivao Trg maršala Tita, a sada ima novi naziv – Trg Republike Hrvatske.

U imenima trgova i ulica prva riječ piše se velikim početnim slovom, ostale malim, osim ako se u nazivu ne nalazi vlastito ime. Riječ maršal piše se malim slovom isto kao što bismo pisali riječ ban

ŠTO SU SINONIMI

Posted on : 26-08-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

shutterstock_116145988Nakon  antonima i homonima, red je došao i na sinonime.

Što su sinonimi?

Sinonim (grč. synonymus) je riječ koja ima drugačiji  glasovni/slovni sastav , a potpuno ili djelomično slično značenje.

Sinonime dijelimo na istoznačnice i bliskoznačnice. Istoznačnice se u potpunosti mogu zamijeniti u svim kontekstima.

ANTONIMI ILI RIJEČI SUPROTNOG ZNAČENJA.

Posted on : 14-08-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

shutterstock_116145988Što je antonim? To je riječ koja je suprotnog značenja prema nekoj drugoj riječi. Naziv je dobila od grčkih riječi: anti = protiv i onoma = ime, a može se još nazivati i protuznačnica, suprotnica, nasuprotnica.

Dvije riječi suprotnog značenja čine antonimski par. Antonimi se razlikuju po podrijetlu, po naravi značenjske opreke  i stupnju socijalizacije.
Zadržat ću se samo na nekoliko primjera.

PISANJE DATUMA ILI NADNEVKA

Posted on : 31-07-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hvatskoga glasa Berlin

Brojevi3Dan, mjesec i godina čine datum ili nadnevak. Datum ili nadnevak? Nadnevak je naša riječ za datum. Riječ datum latinskog je podrijetla. Nadnevak nije novotvorenica nego oživljena hrvatska riječ koja se iz aktivnog jezika vratila u pasivni, a onda se opet vratila u aktivni. Stručnjaci smatraju da se obje riječi mogu rabiti i da su obje ispravne.

U pisanju datuma/nadnevka čini se dosta pogrešaka. Najčešće se

ISTOZVUČNICE ILI HOMONIMI

Posted on : 24-07-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

Kivi-ili-kivi-naslovnaHomonimi (grč. homo=jednak, onoma= ime) ili istozvučnice riječi su istog izraza, a različitog značenja, dakle, jednako se pišu, ali nemaju jednako značenje.

Popratit ću to s nekoliko primjera:

Kosa – dio ljudskog tijela, kosa – alat za košenje trave

Konac – nit,  konac – kraj, svršetak

JEDNAKO NIJE ISTO

Posted on : 17-07-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Maria Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

shutterstock_116145988Često puta griješimo u primjeni riječi isto i jednako.

Često se upotrebljavaju kao istoznačnice, što nije točno jer su oni bliskoznačnice, nemaju isto nego slično značenje.

Kada ćemo koju riječ upotrijebiti?

Isti (ista, isto) znači da je „istovjetan sam sa sobom, koji nije drugi.“

DVOTOČJE I ZAREZ U NABRAJANJU

Posted on : 11-07-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

downloadDvotočje  (:) može biti i rečenični i pravopisni znak. Danas ću se malo zadržati na dvotočju kao rečeničnom znaku.

Već znamo da se dvotočje piše ispred upravnog govora. Ali dvotočje se stavlja i ispred onoga dijela rečenice u kojemu se nešto nabraja.

Riječi ili skup riječi koje nabrajamo odvajamo zarezom. Posljednje dvije riječi ne odvajamo zarezom nego umjesto zareza koristimo riječi i, te.

KAKO NAPISATI ČINKVINU

Posted on : 05-07-2017 | By : admin | In : 12 JEZIK RODA MOGA

3

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

CINKVINAVeć sam naslov nameće pitanje: „Što je činkvina?“

Činkvina je talijanska narodna pjesma koja se sastoji od pet stihova. Zato se naziva i petostih. No, ne sastoji se od bilo kako poredanih i napisanih stihova nego po ustaljenoj formi.

1. stih = jedna imenica ( koja je ujedno i tema činkvine)
2. stih = dva pridjeva (koji opisuju, označavaju imenicu iz 1. stiha)

SRASLICE

Posted on : 21-06-2017 | By : admin | In : 12 JEZIK RODA MOGA

0

piše: Marija Juračić
Ime im zvuči kao neka opaka bolest, ali ne bojte se. To su samo riječi koje su se tako zavoljele da su se često pojavljivale zajedno pa su na kraju srasle jedna uz drugu i ne žele se ni na trenutak razdvojiti. Zato to nemojte ni pokušavati.  Ljute se na taj postupak. Spojile su se nakon niza  sastanaka.

Navikli smo ih u sintagmi vidjeti zajedno i počeli smo ih prihvaćati u zajedničkom sklopu. Iako su stupile u tu zajedničku vezu, one svaka za sebe zadržavaju svoje prvobitno značenje,

KADA SLJEDEĆI, A KADA SLIJEDEĆI

Posted on : 19-06-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatakoga glasa Berlin

jezičniRiječi: sljedeći i slijedeći, slične su po obliku, ali su različite po značenju. Obje inačice su ispravne, bitno je samo što njima želimo izreći.

Riječ sljedeći je pridjev i dolazi uz imenicu. Sklonjiv je, a znači onoga/onu/ ono/ koji dolazi iza nekoga ili nečega.

Npr: sljedeća stranica, sljedeći put, sljedeći korak, sljedeći sat, sljedeće upute…

POKRATE ILI AKRONIMI

Posted on : 13-06-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

AkronimPokrate ili akronimi su složene kratice. Riječ akronim dolazi iz korijena grčke riječi AKROS što znači krajnji, gornji, dok ONOMA znači ime.

Pokrate ili akronimi  vrste su kratica nastale odabirom prvih slova nekih drugih riječi koje, iako same za sebe ne znače ništa, zajedno napisane označavaju neki pojam.

KRATICE

Posted on : 05-06-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

pencil_400x400Kraćenjem jedne ili više riječi dobivamo kratice. Upotrebljavaju se od najstarijih vremena radi uštede pisaćeg materijala, vremena, napora pri urezivanju riječi, bržeg pisanja…

Ima stalnih i prigodnih kratica. Stalne kratice  nastale su po utvrđenom načelu, a prigodne stvara sam pisac, ali ih čitatelj mora u potpunosti razumjeti.

Kratice mogu biti jednostavne i  složene. Danas ću se malo

POZELENITI ILI POZELENJETI

Posted on : 30-05-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lekotrica Hrvatskoga glasa Berlin

Dijete-djecaZelen, crven, žut, siv… to su pridjevi koji nam opisuju boju nečega ili nekoga. Od svakog opisnog pridjeva pa i od ovih, mogu se izvesti glagoli. Kod glagola izvedenih od pridjeva možemo imati najmanje dvije mogućnosti. Sve mogućnosti su ispravne, samo ako ih znamo pravilno rabiti.

Je li ispravno reći pozeleniti ili pozelenjeti od zavisti?