berlin

MOJOJ BRAĆI, BLIZANCIMA

Posted on : 11-09-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
I toga se jutra rodija dan,
kaj ča se je zna rodit i do tad.
Sunce je bilo ušlo u moj stan
s ponistre dok san gljeda velegrad.

Ka‘ odjednom na samon obzoru
dim pakleni sukne u visine;
strah zavlada na kraju i moru
sve zbog strašne i priteće tmine.

VRATI´ ĆU SE, MOJ BISERU

Posted on : 28-08-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

2

Ivan Dobra Žirjanin

svitanjeVrati‘ ću se, moj biseru,
ma još mi se pinku manta
o‘ oblako ča se veru
kroz ‚vu forcu od levanta.

Prebrodi‘ ću pusto more,
brod mi srce, ljubav idro;
jedne lipe rane zore
uz žalo ću svurgat sidro.

MORNAREVA ŽELJA

Posted on : 27-07-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin

NA_VODI_mornar_kormilo01-350x233Ma skoro će kvarat vika
od lutanja mog po svitu,
al‘ srce je puno slika
ka‘ na lipon latic cvitu.

Te mi slike vajk šaplju:
timun tribaš okreniti.
Niz obraze suze kaplju
čin se doma svoga sitin.

PISMO PRIJATELJU

Posted on : 18-06-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
Prijatelju moj, pišen ti pismo,
pišen ga tebi kad ne moren njemu:
makar smo bliski, i krv ista mi smo,
i korin isti, i slični u svemu.

A ti me pitaš: zašto ja plačen
i zašto nika‘ ne sakrivan svoj bol.
Moran plakati ka‘ ljut vitar mačen
konope kida, a sudbine je sol.

RECITE MI

Posted on : 25-05-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
524527_10200154773810542_1031137387_nDragi moji prijatelji,
je li blide uspomene?
Recite mi, Stipe, Ante,
sićate l‘ se jošće mene?

Recite mi, društvo moje
u starome našen kraju,
je li isto kajno prije?>
Zidi kuće je l‘ još traju?

KA‘ POŽELIN

Posted on : 08-05-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
PorozinaKa‘ poželin tamo pojti,
ja najprvo stisnen oči,
unda vidin di ću dojti
i po danu i po noći:

vidin kuću, bile tice,
pute znane, ćaro more;
polje ispod Borovice,
vidin zide, criku, bore…

PATNJA

Posted on : 28-03-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
oko-krizIsuse moj, kako dobro znaden Tvoj lik
i kada si propet u kvadru srid zida,
i kada si tamo di triba bit čovik –
u dubini duše ka‘ je patnja kida!

I muke su Tvoje meni dobro znane
na Golgoti za nas ča si i‘ podnija.
Smiruješ mi pogljed i blažiš mi rane,
al‘ dalek je vitar ki bi ih odnija.

PIŠI NAN, SINE

Posted on : 14-03-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
Piši, piši nan, sine!
Je l‘ ti srce jošće vene?
Piši nan iz daljine
i ka‘ su ti zore crne.

Kako ti je tamo sada?
Je li mir u tvojoj duši?
Je l‘ ti često suza pada?
Je l‘ te bol u grlu guši?

MOJA BABA

Posted on : 22-02-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
baka2Na ovon svitu
veselja, svađe
i moja baba
tu misto nađe.

Sitin se davne
godine neke
ka‘ me stavljala
pod teple deke.

MOJ DIDA

Posted on : 08-02-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
Grandfather and grandson (4-5) in wheat field at sunsetU kvadru na zidu
tvoja slika blidi.
Tvoje ime nosin,
nika‘ se ne stidin.

Sa svima si bija
tako mio i drag,
pa su te prozvali
Bigela Ivandrag.

SIĆANJE

Posted on : 29-01-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
21Još mi želja reste,
makar je ne silin,
da kuću ugljedan
pod tin brigon bilin.

Još se danas sićan
popećka, komina,
kruha ispo‘ peke
i mladoga vina;

ČVARCI

Posted on : 23-01-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

0

Ivan Dobra Žirjanin
spirala 3U štajunu o‘ sukanca
nikako pri‘ sami Božić,
bila ti je ‚vod užanca
svin prajciman glave osić.

 U osiku bi kričali;
ča će od nji‘ sve to biti?
kaj da su pridosićali
da će glavu izgubiti.

RUŽE RIČI

Posted on : 19-01-2018 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

2

Iz naše arhive/ objavljeno 27.03.2015.

Evo me opet poslije malo vremena pošto sam bio na putu preko velike bare, u New Yorku. Sa ovim sonetom ću početi da prikažem našim članovima svoju najnoviju zbirku izabranih pjesama “Žirajski baul” koju sam posvetio svom rođaku Roki.

Ivan Dobra Žirjanin
more3Ričima si svojin ti opiva more,
okrija si njima marete i šćige;
kolivka in bila i noći i zore –
o‘ ka su te tukle nevere i brige.

Dobrota je tvoja otvarala vrata
odma‘ čin bi ljuta potriba te snašla;
baška ka‘ si bija prez oca i brata,
radost tvoji‘ riči tolike je našla.

TA KULAJNA ŽUTA

Posted on : 06-12-2017 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

1

Iz naše arhive/ objavljeno 23.02.2015.

Ivan Dobra Žirjanin

Cvitu mom Ljiljani
zena_zutaBarenko da san Ti ta kulajna žuta,
ča je nosiš, draga, kolo svoga vrata
da je maziš svakog trena, svakog sata,
ne mareći di san ol’ ka’ ću sa puta.

A buden li ika’ ja kulajna Tvoja,
svitli’ ću ti noću poput misečine
čin me Tvoja ruka blagošću dodirne,
i da vajik, potle, budeš samo moja.

MA, DI SMO SE MAKLI

Posted on : 18-09-2017 | By : admin | In : Ivan Dobra Žirjanin

3

Iz naše arhive/ objavljeno 11.02.2015.

Ivan Dobra Žirjanin
s033Ma, di smo se makli o‘ svoga komina,
kajno da smo raci, a mirine vapu
duše ke su pošle sa svitlon lumina,
pa su rastužile i ’nu škuru napu.

Ma, di smo se makli, da nan drugi šiju …
Ki će peku par’ćat i kruh zaprećati;
namistit trnoge i skuhat lušiju
ka‘ će se, prez ikog, i sutra snoćati?