berlin

KAD „TREĆI“ JE ZAZVONI

Posted on : 21-04-2017 | By : admin | In : Dubravka Borić

1

Iz naše arhive/objavljeno 30.10.2012.

Dubravka Borić    

Ko kip,
za hip,
skamenjena
ostala,
ko da
ni nuog,
ni ruk
već
nimo.

U kluko
smotona,
u crno
zamotona-
-reko bi
da je
ni, crni kasil
nju
izdilo.

Kad
„treći“
je
zazvoni,
ko sjena
je izošla.
Iz store rukie
cviće
sa surola,
na kasil
sipjola i
sipjola…

Mrtvi
je
zvuon
breco,
i jeco
š njuon.
Lampat je
počelo
i
grmi je
gruom.

Po
škuren
sprovodu,
cviću
i kasilu,
pado je
dož.
Ko iz kabla
je li.
Sve kapje
u suze
pritvori.

2003.

Comments (1)

Manje poznate riječi:

treći- treće javljanje zvona

hip- čas

nimo- nema

kluko- klupko

izdilot- istesati

surol- solar

kasil- kapsel,odar

lampat- sijevati

škuri- tamni

dož- kiša

Write a comment