berlin

OTAJSTVA TRAGA

Posted on : 16-05-2012 | By : admin | In : Rajko Glibo: DRUGI KUT MOTRIŠTA

0

Rajko Glibo
Iza mene iskre
Iskre obrazli traga
Dišu toplim dahom
Svakim dodirom dobrote
Ufinjuju  dodirnute živote

Kada dobrijan
Pomisli na mene
Zaiskre iskre
Mog obrazli traga
Korektnost u dodiru
Bisere iskrenja vaga

Dodire zivkaju
Biljezi iz ogrlice
Oni i ogrlica
Na dodir cvjetaju
Cvjetanje zari
Životom otvrdla lica

Postojani biseri istine
Biljezi srca i uma
A trag moga cvijeća
Trag je pečata mog
Ne dajte da ga
Od Vas skriva
Bezredna i hladna šuma

Write a comment