berlin

BUOR NA BURI / BOR NA BURI

Posted on : 29-06-2018 | By : admin | In : Dubravka Borić

0

Iz naše arhive/ objavljeno 1.02.2012.

Dubravka Borić  

Bura sviri.                                      Bura svira.
Buor se priginje.                          Bor se priginje.
Boga moli                                       Boga moli
da od bure ne pogine,               da od bure ne pogine,
jer mu ona uvik priti                  jer mu ona uvijek prijeti
da se nieće više                           da se neće više
u zrcalu morsken                        u ogledalu morskom
gledot liti.                                      gledat ljeti.

 

Write a comment