berlin

KAD SI ZAJUBJEN

Posted on : 18-02-2020 | By : admin | In : Za srce i dušu

1

Vanja Škrobica

zaljubljenikad si zajubjen
ka da si gluv
ne čuješ
a i da čuješ
ne bi obada
u tujin ričiman
vidiš puku đeloziju
privaru i laž
kad si zajubjen
ka da si ujedanput
oćoravija
i ne vidiš
prst prid noson
ne mo’š
govirit
ne mo’š ni plakat
ni kantat
i ka da te ćapala nika gripa
svaka te žunta boli
ne mo’š
ist, ni pit
spavat, ni radit
a srce buba
pa priskoči
pa opet buba
u momentu
se zapitaš
triba li se cijepit
kontra jubavi
joli joj se predat

ka fibri koja te pase
a ti pustiš tilo da se samo bori
ako je vridno jubit
i bit jubjen
izborit će se
(pri)živit ćeš

 

Manje poznate riječi:

gluv – gluh
obadat – mariti
tuji – tuđi
đelozija – ljubomora
oćoravit – oslijepiti
mo’š – možeš
kantat – pjevati
ćapat – uhvatiti
žunta – dio (tijela)
ist – jest
bubat – tući
kontra – protiv
fibra – temperatura
past – jesti
tilo – tijelo

Comments (1)

Ljubav ne ponekad i bol u našim srcima.

Write a comment