berlin

U RIJEČI I U RUKAMA

Posted on : 12-06-2019 | By : admin | In : Adolf Polegubić

0

Adolf Polegubić
2012-energije-budenjaa Duh je Tvoj u riječi
koja oblikuje pjesmu
u snazi umorna koraka
u predvečerje
nad mojim selom

Duh Tvoj
sve pokreće i oblikuje
svemu daje nove oblike
i novinu jutra

nastanio se u srcu
i sve mijenja

osmijeh mu je ime
a doziva se
spomenom ljubavi

opečaćeni

darovima njegovim
darove nam je nositi

Write a comment