berlin

SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA

Posted on : 18-04-2019 | By : admin | In : 01 VIJESTI I NOVOSTI

0

“Prelo kupi svaki mu se divi, nek se znade da Bunjevac živi“

folklor 2Hrvatska matica iseljenika sudjeluje na VIII. Seminaru bunjevačkog stvaralaštva koji se održava od 8. -13. 07.  2019. god. u organizaciji HKPD Matija Gubec u Tavankutu.

Seminar obuhvaća  sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijski instrumenti,  tradicijske vještine – izrada predmeta od slame.

Ovogodišnja tema  seminara bit će  bunjevački  običaj – VELIKO PRELO.

Predavači: 

Ivica Dulić, voditelj folklornog odjela HKPD „ Matije Gubec“: Izvorni oblici bunjevačkih plesova sa osvrtom na tradicijsko i scensko oblačenje -ples

Kata Suknović,  dipl.ing. tekstila: Vrste tekstila stare bunjevačke nošnje te primjena  novih materijal u izradi novih nošnji prema starim predlošcima- teorisko predavanje o Bunjevačkoj nošnji

Tamara Štricki Seg,  master teoretičar umjetnosti- etno muzikolog:  Bunjevačko pjevanje.

Ljubica Vuković Dulić, prof. povijesti i povijesti umjetnosti : Crtice iz prošlosti

Ladislav Suknović,   dipl. pravik : Povijest  HKPD „ Matije Gubec“ iz Tavankuta

Vojislav Temunović,  profesor glazbene kulture i tambure: Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova

Augustin Žigmanov – tradicijska glazbala: gajde i frula

Skenderović, profesorica.  Radionica perlica i suvenira od slame

Branka Vujić- asistentica

Tijekom trajanja seminara svaku se večer održavaju kulturni programi poput tamburaških,  folklornih, filmskih večeri.

Uz plesna predavanja održat će se i prezentacija tradicijskog načina odijevanja te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi.  Polaznici  plesnog seminara u okviru aktivnosti imaju predviđenu i prezentaciju i radionicu izrade ukrasa od slame.

Na kraju seminara 14. srpnja 2019. u Tavankutu će se održati žetveni običaj  Dužijanca te je to prigoda da zainteresirani mogu prisustvovati i u njemu sudjelovati.

Troškovnik i uvjeti smještaja

Školarina:  25 eura

Smještaj :

– Višekrevetne sobe  u prostorijama udruge i mjesne škole

– dvokrevetne  sobe u privatnom smještaju

Cijena punog pansiona je 15 eura po danu.

Prijavnica

Više informacija: matijagubectav@gmail.com

Web: www.matijagubec.rs

Write a comment