berlin

UČITI OD MORA

Posted on : 26-03-2019 | By : admin | In : Dragan Gortan

0

Dragan Gortan
rijeka zive vodečovjek mora učiti od
mora o strpljenju
i činiti sebi ono što
more čini stijenju
postati oblutak koji u
vremenu dugom
umanjuje sebe da bi
pristao drugom

čovjek mora učiti od
mora kako se voli
i kako sačuvati ljubav u
sebi poput soli
isčezne li u zadnjem
dahu, valu, pjeni
da ostavi ljubav sjati
kao sol na stijeni

Write a comment