berlin

TAJNA

Posted on : 17-03-2019 | By : admin | In : Sven Adam Ewin

0

Sven Adam Ewin

„nad mojim mrakom sijevaju tek tvoje
tuđinska ženo samilosne oči“ (t. ujević)

kako da te definiram ženo?
kako da te kartografiram kad si terra incognita?
kako da obavim inventuru kad si svoja osnovna sredstva
pretvorila u fluidni kapital ljubavi
u dugotrajnu
nematerijalnu imovinu?

kako da utvrdim tko si
kako da utvrdim od kojih se sastojiš tajni?

nakon dugog bavljenja tobom
preostala mi je jedino
negativna
definicija:
ti nisi zbroj svega izvan sebe

ta mi je definicija jednostavnija
jer je zbroj svega onoga što nisi
uvijek manji
od zbroja stvari od kojih si sastavljena
a čiji broj za me nikada neće biti konačan

i da znaš koliko mi je sada lakše
a teže
ti tuđinska ženo

Write a comment