berlin

KAKO LIJEČNIKU U HRVATSKOJ

Posted on : 15-03-2019 | By : admin | In : Verica Jačmenica-Jazbec: EDUKACIJA

2

Radi zanimanja naših čitatelja, (pa i nekih loših iskustava), naša suradnica Verica Jačmenica-Jazbec, dr. med.,  raspitala se o uvjetima i oblicima korištenja liječničke i medicinske usluge za naše ljudi koji žive i rade u zemljama EU a u trenutku medicinske potrebe zateknu se u Hrvatskoj.

tekst: Verica Jačmenica-Jazbec, dr. med.

Raspitala sam se u poliječslovnici Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. Ako Hrvat iz Njemačke dođe u Hrvatsku i naglo oboli, treba imati uza se

tzv. Europsku karticu.

Nju neka si već ranije fotokopira jer kod primarnoga liječnika obiteljske medicine i u ljekarni treba ostaviti fotokopiju kartice.

Po toj kartici on ima pravo na:

besplatan liječnički pregled,

nužnu hitnu pomoć za akutnu bolest,

kontrolne preglede,

lijekove za akutnu bolest,

lijekove za svoju kroničnu bolest,

ortopedska pomagala,

pelene,

kisik,

dijalizu,

kemoterapiju,

fizikalnu terapiju,

liječnik mu može napisati doznake za pomagala,

liječnik mu može otvoriti bolovanje u slučaju akutne bolesti.

Po toj kartici nema pravo na: zubnu protezu ili na operaciju – ugrađivanje koljena, kukova i slično, jer se smatra da to nije hitno i da se radi toga može vratiti u Njemačku i to tamo obaviti.

2.  Za one Hrvate koji iz Evrope češće dolaze kući u Hrvatsku postoji tzv. prekogranična zdravstvena zaštita. To je formular koji se zove E 106.

Po tom tipu osiguranja on ima u Hrvatskoj pravo na punu zdravstvenu zaštitu kao i Hrvati u domovini. On može imati i hrvatsku policu za dopunsko zdravstveno osiguranje kakvu  imamo i mi ovdje (nju plaćamo 70 kuna mjesečno).

Po tom osiguranju ima pravo na sve kao što je gore navedeno i još i na zubnu protetiku i na operacije ugradnje koljena, kukova i slično.

(Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, poslovnica Kapina)

Comments (2)

Hvala gospođi Verica Jačmenica-Jazbec, dr. med na korisnim informacijama. I gospođi Kopić na opširnom komentaru.Osobno idem privatnom lječniku,jer tako mi je najjednostavnije. Dr.mi ispiše račun za liečenje, kojeg priložim mom nadležnom socijalnom i dobijem sav novac u povratku.

Dragi čitatelji,dragi FbB prijatelji i ja sam provjerila u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje U Slavonskom Brodu i moje informacije su slične skoro identične ali meni se čini da još poneki liječnici nisu dobro upučeni .Osobno mislim da bi i med.sestra trebala to znati jer ona je upravo osoba koja radi administrativne poslove.Prošle godine moj suprug posjetio je liječnika u jednom selu kod Slavonskog Broda i takvih problema nije imao.Dobio je uputnicu i sve što mu je trebalo.Liječnica koja je mene krivo informirala je inače mlada dobra i ja želim i u buduće biti njezina pacijentica po potrebi kada boravim u Slavonskom Brodu. Vađenje krvi privatno platila sam 482,HK koje je stvarno izrađeno da bolje ne može biti ali to je privatno. Toliko su fini da su mi nalaz koji je na dvije stranice A4 poslali i E-Mailom.Tvrdi se da mi sa EU zdravstvenom iskaznicom ne možemo imati obiteljskog liječnika.Ni to nije baš tako,sve ovisi o dogovoru pacijenta i doktorice. Toliko o tome , ja se nadam da je ovaj nesporazum za sada riješen,Elizabeta Kopić

Write a comment