berlin

SIĆANJA NA DITINJSTVO

Posted on : 10-01-2019 | By : admin | In : Anđelka Korčulanić

0

Anđelka Korčulanić
Butterflies-PostersNa karti života timbar su o´ zlata
materine ruke u tistu i vrile fritule,
razbivena kolina,
ukredene trišnje i smij,
ćaćine mirne riči i brižne pištule.

Sićanja se ne daju utirat u bužu
ni stivat u bavul u kantun o´ kamare
ka dota od merla i kotuna
ča vonja na lavandu,
a sve da bi i tija, ne moreš in uteć
ni glavu od nji´ okrenit na bandu.

Živa su, ne daju se poleć na mizu,
žvelto uz nas šotobraco gredu,
u isto vrime ka najlipja pisma
i zrna soli ča ranu grizu.

——————————————
iz zbirke BIT ĆE TI ŽAO

Write a comment