berlin

RAJ

Posted on : 08-11-2018 | By : admin | In : Za srce i dušu

0

Vanja Škrobica
burasmin li uzet kapje mora
s tvoga čela
kap po kap
i spremit i‘ u bokal
ka nektar
smin li proć prstom priko tvoje tetovaže morske sirene
na livoj mišici

vonj škrape, stare piture,
pajole od cedrovine
tvojega  broda
miša se s vonjon
svetoga tamjana iz kapelice

more bit  da smo na pragu raja
o kojen su i prin tebe sanjali moreplovci
od  Eufrata,
Fenicije do Mletaka

sanjajmo skupa taj san:
zlatnu ruzinu
starega sidra na krmi
pratimo siguran pravac na busuli
kormilo neka bude u tvojin rukan:
jerbo si probudija u meni
tiramolu koluri i ventulu osjećaja

čuješ li:
ciklona je vanka porta
ferali su se ugasili
lanternu su već davno vitri razbili
ostaješ mi samo ti
vidiš li platnena  idra u portu:
lomidu se od silna vitra i soli
popustile in brodske cime
ostajen ti samo ja

to sto te vuče  na pučinu
samo je –
fatamorgana

2017.

********* ******.
Tumač manje poznatih riječi:

smin – smijem
kapje – kaplje
vonj – miris
škrapa- obala uz more
pitura- boja
pajole – dijelovi broda
mišati-miješati
more – može
kojen – kojem
prin – prije
ruzina- oksidirani dio
stare – starog
busu-kompas
jerbo – jer
tiramola-  konop za sušenje robe
koluri – boje
ventula – lepeza
ferali – lamoe
lanterna – svjetionik
vitri-vjetri
idra – jedra
porat – luka
lomidu – lome
cime – debeli brodski konopi

Write a comment