berlin

DITINSTVO

Posted on : 24-09-2018 | By : admin | In : Za srce i dušu

0

Vanja Škrobica
djetinjstvomoje ditinstvo bilo je u bojan:
u biloj bluzi i plisiranoj plavoj kotulici
bilin kalcetan, crno lakiranin postoliman
i s crvenin fjokon na crnoj kosi
bilo je, brate, tvoje ditinstvo
u mornarskoj maji i modrin gaćan na tirake
s drvenin konjen ča ti ga je mater na Sudamji kupila
i tvoja krvava kolina kad si pa s baratule
bila su naša jutra uz miris bile kafe i baškotine
i večeri uz skute materine u teploj posteji
bilo je naše ditinstvo nasmijano

Rječnik mane poznatih riječi:

ditinstvo – djetinjstvo
bojan-bojama
bila- bijeloj
kotulica-suknbica
kalcet-kratke čarapice
postoli-cipele
fjok-mašna
maja-majica
gaće-hlače
tirake-tregeri
Sudamji-blagdan sv. Duje
kolina-koljena
pa-pao
baratul-balatura, vanjsko kameno stepenište u Dalmaciji
bila-bijela
kafa-kava
baškotine-prženk suhi kruh
skut-zagrljaj

Write a comment