berlin

SIĆAN SE (VELA GOSPE)

Posted on : 15-08-2018 | By : admin | In : Za srce i dušu

0

Vanja Škrobica
FB_IMG_1532150103041pri‘ Gospe zvona su slavila baren osan dan‘:
ujutro, na podne i
navečer pri‘ Zdravo Marije
bila je čast svakome mištaninu slavi zvoniman‘
Nuncijatu  joli Grande Madonu
jerbo je ona patron mista

sićan se

šetemanu pri‘ bi se crikva isfregala
kandeliri očistili
svićnjaci uglancali
otrala prašina i očistija vosak
ča se cidija sa šterik‘ kroz godinu

baren tri večeri pri‘ blagdana
došli bi furešti popi i fratri
i ispovidali grišni svit
pivale su se u crikvi
Gospine pisme i litanije

sićan se

užežin blagdana divojke su
kitile sva tri oltara
a posebno Gospin kip
prid crikvon su curice plele
vince od smredeja na konop
da šimatorij izgleda lipo

kad bi bratimi iznili
Gospin kip u procesiju
bila san dite pa bi se sakrila iza babe joli matere
jerbo me bilo straj
gledat lipi Gospin kip
ča je nogom zgazila zmiji glavu
a u justiman je jemala jabuku

sićan se

kad bi krenila procesija cure su davale zavite
źene molile za svoje pomorce
udovice za mrce
jerbo su na procesiju arivali
i stari i mladi
i oni koji su ritko dolazili do crikve
a zvali smo i‘  godišnjaci
ma svoje poštovanje
iskazivali su bilom košujon i veštiton, novon monturon

sićan se

na procesiji bi puno tega izašlo na vidilo:
ako momak i cura gredu šotobraco
moglo se računat na skore svate

crikva se dilila na dvi bande
kaštelansku, žensku
i onu mušku od strane mista
pivanje je bilo starinsko
a tenori i soprani
posebno su davali oduška svon forcon

sićan se

dan užežin nikor se ni mrsija
ma za blagdan je bilo svake spize
ni bilo kuće u kojoj ni bilo Marina, Marije, Marinka…
posjećivli su se kumovi, susidi, prijateji
a i za blagdan Sv. Roka,  ča je slidija sutradan,
fešta se nastavila

puno se tega prominilo
i napjevi i obredi
I kantači su umirali

život se prominija
a ja se ipak sićan

************************

Tumačenje manje poznatih riječi

pri‘ – prije
baren – barem
osan – osam
dan‘- dana
mištanin- mještanin
patron – zaštitnik
šetemana-šetemana
pri – prije
isfregati-četkom isprati
kandeliri – stupovi (drvdni) sa svijećama
uglancati-zasjajiti
otrati- obrisati
ciditi- cijediti
šterik‘, šterika – voštana svijeća
furešti-strani
plivati-pjevati
crikva-crkva
užežin – uoči
divojke – djevojke
smredej-vrsta dalm.biljke
šimatorij – prostor oko crkve
bratimi – članovi bratovština
straj – strah
just-usta
jemati-imati
zavit-zavjeh, obećanje
mrci-mrtvaci
ariva ti-doći, stići
veštit-odijelo
montura-odjeća
šotobraco-ruklm pod ruku
svati-svatovi
kantači-pjevači u crkvi
bande-strane
forca-snaga
mrsiti-jesti meso
tega – toga

Fotografija: procesija za Velu Gospu s Gospinim kipom.
Slatine, otok Čiovo. 70tih godina

 

Write a comment