berlin

EEE, MLADOSTI

Posted on : 10-07-2018 | By : admin | In : Za srce i dušu

0

Vanja Škrobica
y330381118606453-150x150eee, mladosti

kadikad mi sitnica probudi uspomene na vrime
kad nan je cili svit bija dom
i kad smo dilili
posljednju cigaretu

eee, mladost

putovali smo u snoviman
jerbo šoldi nismo jemali
čekali nove simpatije
pa se sakrivali u kantuniman
dok je na gramofonu
škripjala jagla
a Šerbeđija je preklinja
Ne daj se, Ines

eee, mladost

nikad nismo bili osamjeni
ekipa je uvik bila u kompletu
zajedno smo čekali nove godine
zajedno u litnjoj noći sidili
na parapetu velega mula
gledali zvizde

eee, mladosti
jesmo li ikad bili sritniji?

dugo dura naše putovanje
nismo odavno ekipa u kompletu
niki su zastali pa se izgubili
a niki nisu izdurali

danas smo drugi judi
u nama ni traga od one mladosti
mene spašavaju versi
u koje grčevito
drobin sve ča još pantin

eee, mladosti, ne dan te zaboravu

2017.

popis manje poznatih riječi:

kadikad-katkad
šoldi-novci
kantuni- uglovi
škripjati-strugati
jagla-igla
parapet-zid
durati-trajati
versi-stihovi
drobiti-mrviti, slikovito rečeno

Write a comment