berlin

U KATARU ILI U KATRU – NEPOSTOJANO A

Posted on : 26-02-2018 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin
.
shutterstock_116145988Nepostojano a je glasovna promjena u kojoj se samoglasnik a javlja u samo nekim oblicima, a osnovna svrha je olakšavanje izgovora u nekom padežu, ili u nekoj posuđenoj riječi.


Nepostojano a često se javlja u nominativu množine nekih imenica muškog roda:

Borac-borci-boraca
Momak-momci -momaka
Lovac-lovci- lovaca…

 Ime Katar je posuđenica (prema Qatar) i nema potrebe da izbacujemo  a. U imenici Katar ne postoji nepostojano a.
.

Da bismo lakše zapamtili njezinu sklonidbu, možemo je usporediti s deklinacijom imenice ratar.

N. Katar, ratar
G. Katara, ratara
D. Kataru, rataru
A. Katar, ratar
V. Kataru, rataru
L.Kataru, rataru
I. Katarom, ratarom
.
Postoji još nekoliko nepostojanih glasova, a među njima je  e.

Write a comment