berlin

OD DRVETA DRVO

Posted on : 11-09-2017 | By : admin | In : JEZIČNI SAVJETI

0

piše: Marija Kukić, lektorica Hrvatskoga glasa Berlin

drvoLjepota i bogatstvo jezika je upravo u tome što se neke riječi razlikuje samo u nijansama. Takav slučaj je i s imenicom drvo.

Imenica drvo ima dvije sklonidbe; jednu prema osnovi drv- (drva, drvu, drvom…), a druga, nešto novija prema proširenoj osnovi drvet- (drveta, drvetu, drvetom…)

Oblici prema kraćoj osnovi označuju („mrtvo“) drvo kao materijal, građu, ogrjev i sl.

Oblici prema proširenoj osnovi označuju živo stablo, živu biljku (krošnja drveta, grana drveta, gnijezdo na drvetu…)

Nekoliko primjera:

Možemo sjediti na drvu. (trupcu,dasci, ogradi…) ali, Možemo sjediti i na drvetu. (stablu)

Drvo križa na kom je visio Spas svijeta.

drvo 1Režemo drvo za ogrjev.

Ptice grade gnijezda na drvetu.

Prvi ljudi  izbačeni su iz Rajskog vrta  jer su jeli zabranjeno voće s drveta spoznaje.

Obje imenice pored jednine i množine imaju i zbirne imenice – nominativ: drvo, drva, drvlje i drvo, drveta, drveće.

Gađali su ga drvljem i kamenjem.

drvo 3Drveće je okićeno šarenim lišćem.

Razlika između tretiranja drva i tretiranja drveta je u sljedećem:

Tretiranje drva znači tretiranje materijala pri proizvodnji, dok tretiranje drveta znači tretiranje biljke protiv nametnika.

Write a comment