berlin

HRVATI U VOJVODINI

Posted on : 31-01-2011 | By : admin | In : 14 HRVATI U SVIJETU

1

HRVATI U VOJVODINI
Iz pera Mladena Šimića

Položaj Hrvata u Srbiji je bio vrlo težak. Naročito teško je bilo u periodu od Balvana do Dejtona. Međutim, istini za volju treba reći da je bilo puno Srba koji su bili žestoki protivnici režima Slobodana Miloševića i Mire Marković. Čak im je možda bilo i teže nego pripadnicima nacionalnih manjina jer su se pripadnici nacionalnih manjina povukli u sebe.
Ti Srbi su bili proganjani čak i više i likvidirani. Pretpostavlja se da je Slobodan Milošević naredio ubojstvo oko 300 ljudi od kojih su 99% bili Srbi ili Crnogorci. Pripadnici nacionalnih manjina su bili ugroženi tako što su mladići između 20 -30 godina bili regrutirani u JNA.
Tako je poginulo puno Mađara, Albanaca, Slovaka, Hrvata, Rumuna i ostalih.
Situacija danas je puno bolja. Hrvati su priznati kao nacionalna manjina i imaju svoj HNV (Hrvatsko nacionalno vijeće) i ZKVH (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata).
Imaju jedan tjednik, jedan dvomjesečni časopis, emisiju na TV Vojvodina i tri radio emisije. Imaju oko 30 kulturno-umjetničkih društava i desetak godišnjih redovnih kulturnih manifestacija.
Najpoznatije kulturne manifestacije su: Dužijanca, Dani Balinta Vujkova, Lira naiva, Festival tamburice, Smotra folklora, Preprekovo proljeće …i druge.
U Novom Sadu postoji kulturno-umjetničko društvo “Stanislav Preprek“ a u Petrovaradinu “Josip Jelačić“. U Petrovaradinu ima 5 katoličkih crkava i tu je Srijemski biskup. U Novom Sadu ima jedna velebna katolička crkva koju zovu katedrala a pravo ime joj je crkva “Imena Marijina”. U Novom Sadu postoje još 3 manje katoličke crkve. Župe i župne crkve postoje u cijeloj Srbiji i više su posjećene nego ranije.
Puno pozdrava od Mladena Šimića!

Comments (1)

Pitanje je samo koliko ih vide državne Vlasti
u njihovoj matičnoj domovini Hrvatskoj koje su se zauzele da će se brinuti za svakog Hrvata na kugli zemaljskoj.

Write a comment