berlin

ČUDO

Posted on : 13-07-2018 | By : admin | In : Djoko Erić

0

Djoko Erić
hhJutros na radiju
pričaju o čudima
o čudnovatom spasenju
dječaka iz pećine u Tajlandu
onda pitaju slušaoce
šta su za njih čuda
i da li vjeruju u to
šta bih ja odgovorio?

EREMIT

Posted on : 02-07-2018 | By : admin | In : Djoko Erić

0

Djoko Erić
sU devetom selu živi čovjek
toliko usamljen
kao grob pjesnika u planini mrkoj
u noći nekad s te strane vjetar nanese
bolno zavijanje
kad se neko probije
kroz neprohodne staze
i pokuša da mu se približi
on silovito reži i laje
toliko je žedan ljubavi